Sayın Yazarlarımız,

Tüm makale ve diğer gönderiler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Lütfen çalışmalarınızı dergipark üzerinden gönderiniz.

Dergipark link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nosyon