Sayın Yazarlarımız,

Tüm makale ve diğer gönderiler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Lütfen çalışmalarınızı dergipark üzerinden gönderiniz.

Dergipark link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nosyon

 

 

NOSYON DERGİSİ GÜRSOY AKÇA ÖZEL SAYISI


Sosyolog Doç. Dr. Gürsoy Akça’nın 29 Aralık 2019 tarihinde vefatı dolayısıyla Nosyon Dergisi olarak bir ÖZEL SAYI yayımlanacaktır. Bu sayıda yer alacak araştırma makalelerinin yanısıra Gürsoy Hocanın dostları ve yakın çalışma arkadaşlarının kaleme alacağı anı, görüş ve değerlendirme yazıları bu özel sayıya değer katacaktır.

Nosyon Dergisi Gürsoy Akça Özel sayısı iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Gürosy Akça'yla ilgili kişisel anılar, görüşler ve değerlendirmeler yer alacaktır; ikinci bölüm ise araştırma makalelerinden oluşacaktır. Bu araştırma makalelerinin, Gürsoy Hocanın üzerinde çalıştığı ve yazdığı şu konularla ilgili olması tercih edilmektedir: milliyetçilik, ulus-devlet, çok-kültürcülük, modernizm-postmodernizm, Osmanlı toplumunda değişim ve modernleşme, çokkültürlülük ve eğitim, ulema ve aydınlar, tarih kuramı. Dergimizin yazım ve biçim kurallarına uygun olarak hazırlayacağınız yazılarınızı Dergipark üzerinden Nosyon dergisine yükleyebilirsiniz.

Makaleler Nosyon dergisinin editörleri ve ilgili hakem heyeti tarafından incelendikten sonra özel sayımızda yayımlanacaktır.
Son gönderim tarihi: 10 Eylül 2020